phone icon+48 503 782 496
divider

UMOWA O DZIEŁO – KONTROLE ZUS

separator

UMOWA O DZIEŁO – KONTROLE ZUS

/ 0 Comments /

W ostatnim okresie częściej zdarzają się kontrole ZUS obejmujące umowy cywilne, w tym kwestionujące zawierane umowy o dzieło. Aby uchronić się przed negatywnymi wynikami takich kontroli, warto zawczasu prawidłowo określić, co może zostać objęte przedmiotem takiej umowy. W tym kontekście należy pamiętać o prawnym rozumieniu dzieła jako określonego rezultatu, obiektywnie możliwego do zweryfikowania.
Pamiętaj, że wszczęcie kontroli nie powoduje, iż stoisz na przegranej pozycji.

 

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment


separator