phone icon+48 503 782 496
divider

Sprzedaż używanego auta z rękojmią?

separator

Sprzedaż używanego auta z rękojmią?

/ 0 Comments /

Sprzedawcy samochodów na rynku wtórnym nie będący przedsiębiorcami często starają się uchylać od odpowiedzialności za ukryte wady pojazdu. O ile odpowiedzialność podmiotów profesjonalnych w takim przypadku, np. komisów samochodowych czy dealerów aut używanych nie budzi najmniejszych wątpliwości, o tyle w sytuacji gdy sprzedawcą pozostaje osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej często zaczynają się schody i spór o to, jak daleko sięga odpowiedzialność za wady ukryte auta?

Uczciwy sprzedawca nie powinien się jednak niczego obawiać. Co prawda kodeks cywilny obarcza odpowiedzialnością sprzedawcę w okresie dwóch lat od dokonania transakcji za wady pojazdu, jednak w przypadku kupna auta używanego od osoby fizycznej, odpowiedzialność ta ograniczona jest wyłącznie do wad zatajonych przed nabywcą. Zwykłe zużycie pojazdu, na jakie powinien wskazywać jego wiek nie kwalifikuje się do tej odpowiedzialności. Co innego jednak, gdyby sprzedawca oświadczył, że wymienił jakieś części na nowe, zaś pozostałe działają bez zarzutu, a po jakimś czasie okazałoby się, że stan techniczny pojazdu znacząco odbiega od tych zapewnień. Zdarza się również, że niektóre „naprawy” dokonywane przed transakcją służą de facto ukryciem przed kupującym istniejących usterek, kosztownych w całkowitym usunięciu.

Sama klauzula umowna o tym, że nabywca zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego żadnych uwag, nie opatrzona szczegółowym opisem istniejących wad i usterek, jeśli takie występują i są znane sprzedawcy, nie ogranicza jego odpowiedzialności, ani nie pozbawia kupującego prawa do skorzystania z rękojmi.

Odpowiednia konstrukcja umowy sprzedaży samochodu to niezwykle istotna kwestia w perspektywie ewentualnych sporów na tym tle w przyszłości. Warto również zadbać o dokonanie przeglądu stanu technicznego przed zawarciem umowy u bezstronnego mechanika, który dokładnie oceniłby rzeczywisty stan samochodu. W ten sposób obie strony transakcji są w stanie odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy.

Kancelaria Radców Prawnych D. Grabiec, M. Nowicka s.c. zajmuje się obsługą osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Przygotowujemy umowy sprzedaży odpowiednio zabezpieczające interes naszego klienta, prowadzimy doradztwo w zakresie właściwego przeprowadzenia tego typu transakcji, szczególnie, jeśli stanowią one przedmiot działalności przedsiębiorstwa.

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment


separator