phone icon+48 503 782 496
divider

Firma w prywatnym mieszkaniu a podatki – cz. 1/2

separator

Firma w prywatnym mieszkaniu a podatki – cz. 1/2

/ 0 Comments /

Niektórzy przedsiębiorcy, a w szczególności początkujący, decydują się prowadzić działalność gospodarczą we własnym domu. Wynika to często ze specyfiki świadczonych usług, czasami z mniejszych rozmiarów działalności – szczególnie w okresie przejściowym. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu rodzi dwa zasadnicze pytania na płaszczyźnie prawa podatkowego – o stawkę podatku od nieruchomości z jednej strony i możliwość zaliczenia kosztów związanych z utrzymaniem lokalu do kosztów uzyskania przychodów z drugiej.

Jak to bywa w prawie podatkowym sytuacja przedsiębiorców zmierzających się z tymi zagadnieniami nigdzie nie została jasno uregulowana. Czy mieszkanie, w którym jeden pokój zagospodarowany został na cele prowadzonej działalności, zaczyna stanowić już lokal usługowy za który należy odprowadzać podatek od nieruchomości w podwyższonej wysokości? Czy w koszta prowadzonej działalności można wrzucić odprowadzony do zarządcy budynku czynsz za lokal po części tylko wykorzystywany na cele firmowe?

Podatek od nieruchomości
Jeżeli planujesz prowadzić działalność w swoim mieszkaniu, prędzej czy później będziesz musiał zmierzyć się z problemem zakwalifikowania lokalu na potrzeby ustalenia odpowiedniej stawki podatku od nieruchomości. Zmianę przeznaczenia lokalu należałoby zgłosić we właściwym miejscowo urzędzie gminy. Czy to jednak konieczne?
Na pewno, jeśli na cele prowadzonej działalności wykorzystujesz tylko jedno pomieszczenie, nie musisz (a nawet nie powinieneś) przekwalifikowywać charakteru całego mieszkania, a jedynie wyodrębnionej jego części (np. pokoju). Zwiększony podatek zapłacisz wówczas tylko od powierzchni tego pomieszczenia.

Nie zawsze jednak musisz w ogóle przekwalifikowywać swojego lokalu – nawet w części – na użytkowy. Sytuacja taka może mieć miejsce, co wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1992 r. (sygn. akt SA/Wr 650/92), jeżeli wykorzystywane przez Ciebie pomieszczenie nie traci równocześnie funkcji mieszkalnych. Co to oznacza? To, że jeżeli niewiele zmieniając aranżację swojego pokoju, wstawiasz do niego po prostu dodatkowe biurko, komputer i kilka segregatorów niezbędnych dla prowadzenia działalności, a jednocześnie wykorzystujesz pokój na cele mieszkalne (sypialne, rozrywkę itp.), to jego funkcja się nie zmienia, a więc i podatek płacisz nadal w wysokości określonej dla lokali mieszkalnych.

Jakie niesie to konsekwencje na gruncie podatku dochodowego, przeczytasz w drugiej części naszego artykułu.

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment


separator