phone icon+48 503 782 496
divider

SN: Koszt poniesiony na samochód zastępczy to część szkody komunikacyjnej

separator

SN: Koszt poniesiony na samochód zastępczy to część szkody komunikacyjnej

/ 0 Comments /

Sąd Najwyższy w powiększonym 7-osobowym składzie, podjął uchwałę, w której wskazał, że ubezpieczycielowi, który pokrył w ramach ubezpieczenia assistancekoszty najmu pojazdu zastępczego, przysługuje roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody. Pytanie prawne w tym zakresie przedstawił Sąd Okręgowy, który wskazał, że liternalna wykładnia art. 828 § 1 k.c. nakazuje wywodzić, że regres obejmuje jedynie odszkodowanie pokrywające koszty naprawienia szkody. Skoro koszty najmu samochodu zastępczego należą do wynagrodzenia za wykonaną usługę, sąd II instancji poddał wątpliwości, czy koszty poniesione w tym zakresie należy kwalifikować jako element odszkodowania należnego z ubezpieczenia OC. Umowa assistance bowiem, w odróżnieniu od umowy ubezpieczenia auto-casco (AC) polega na zobowiązaniu ubezpieczyciela do świadczenia usług, a nie wypłaty odszkodowania. Sąd Najwyższy podkreślił, że w doktrynie i judykaturze przyjmuje się, że wydatki poniesione na wynajem auta zastępczego są elementem szkody powstałej na skutek zdarzenia komunikacyjnego i to zarówno w sytuacji, w której poszkodowany sam wynajął samochód zastępczy, jak i gdy obyło się to w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy assistance. Zdaniem Sądu Najwyższego brak świadczenia restytucyjnego w naturze nie przemawia za odmienną oceną sytuacji, niż przyjęto w uchwale.

Orzeczenie SN ma doniosłość nie tylko dla ubezpieczycieli z tytułu umów assistance, ale stanowi również potwierdzenie linii orzeczniczej istotnej dla każdego poszkodowanego w zdarzeniu komunikacyjnym. Potwierdza bowiem zasadność dochodzenia od ubezpieczyciela sprawcy szkody wydatków poniesionych na najem samochodu zastępczego a standardzie analogicznym do samochodu utraconego lub znajdującego się w naprawie na rozsądny okres trwania tej naprawy lub do czasu zakupu nowego samochodu. Należy o tym pamiętać kalkulując kwotę należnego odszkodowania. Często bowiem ubezpieczyciele minimalizują oferowane kwoty odszkodowań. W przypadku znacznych szkód warto poddać swoją sytuację weryfikacji przez profesjonalistów, którzy są w stanie oszacować proporcjonalność oferowanego odszkodowania do obowiązków w tym zakresie ciążących na ubezpieczycielach.

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment


separator