phone icon+48 503 782 496
divider

Archive


Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych od 2017 roku

/ 0 Comments

W 2017 roku wejdzie w życie szereg zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warto odnotować najważniejsze z nich: 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 2.000 zł/miesięcznie brutto. ...

Read More
separator

SN: Zasiedzenie własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste

/ 0 Comments

9 grudnia 2016 roku skład 7 sędziów Sądu Najwyższego wydał uchwałę w sprawie III CZP 57/16, w której dopuszczono możliwość zasiedzenia własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Rozstrzygnięcie ...

Read More
separator

SN: Koszt poniesiony na samochód zastępczy to część szkody komunikacyjnej

/ 0 Comments

Sąd Najwyższy w powiększonym 7-osobowym składzie, podjął uchwałę, w której wskazał, że ubezpieczycielowi, który pokrył w ramach ubezpieczenia assistancekoszty najmu pojazdu zastępczego, przysługuje roszczenie ...

Read More
separator

Odszkodowanie dla mieszkańców okolic lotniska

/ 0 Comments

Wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie – mocą uchwały sejmiku województwa pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 roku, utworzono obszar ograniczonego użytkownia (OOU), co otworzyło ...

Read More
separator

Precedensowe orzeczenie sądu – stwierdzenie nieważności umowy kredytu

/ 0 Comments

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Środmieścia wydał dnia 27 września 2016 r. (sygn. akt XVIII C 4360/15) orzeczenie (jeszcze nieprawomocne), w którym stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem franka ...

Read More
separator

Firma w prywatnym mieszkaniu a podatki – cz. 2/2

/ 0 Comments

Koszty uzyskania przychodu Tajemnicą Poliszynela jest, że przedsiębiorcy starają się optymalizować podatkowo swoją działalność i zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wszystkie te wydatki, które wiążą się z ...

Read More
separator

Firma w prywatnym mieszkaniu a podatki – cz. 1/2

/ 0 Comments

Niektórzy przedsiębiorcy, a w szczególności początkujący, decydują się prowadzić działalność gospodarczą we własnym domu. Wynika to często ze specyfiki świadczonych usług, czasami z mniejszych rozmiarów ...

Read More
separator

Rozwód w Polsce – miejsce zamieszkania małżonków za granicą

/ 0 Comments

Kodeks postępowania cywilnego w art. 41 przewiduje wyłączną właściwość sądu w sprawach ze stosunku małżeństwa, ustalając, że wyłącznie właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie ...

Read More
separator

Głos Trybunału w sprawie licencji oprogramowania komputerowego

/ 0 Comments

12 października 2016 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-166/15 (Aleksandrs Ranks i Jurijs Vasiļevičs), w którym rozstrzygnął problematyczną od lat kwestię dopuszczalności ...

Read More
separator

Nowe formy czynności prawnych

/ 0 Comments

8 września weszłą w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego o doniosłym znaczeniu praktycznym. Wprowadzono do polskiego porządku prawnego tzw. “dokumentówą formę czynności prawnych”. Odświeżono również ...

Read More
separator


separator