phone icon+48 503 782 496
divider

Archive


Sprzedaż używanego auta z rękojmią?

/ 0 Comments

Sprzedawcy samochodów na rynku wtórnym nie będący przedsiębiorcami często starają się uchylać od odpowiedzialności za ukryte wady pojazdu. O ile odpowiedzialność podmiotów profesjonalnych w takim przypadku, np. ...

Read More
separator

Nowy, niższy CIT

/ 0 Comments

1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która przewiduje obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 do ...

Read More
separator

Zmarnowany urlop podstawą do odszkodowania

/ 0 Comments

Biura turystyczne w umowach zawierają często daleko idące wyłączenia swojej odpowiedzialności za czynności, których wykonanie zlecono firmom zewnętrznym i miejscowym przedsiębiorcom. Tymczasem ustawa o usługach ...

Read More
separator

Klauzule niedozwolone w umowach kredytu hipotecznego

/ 0 Comments

Powszechną praktyką banków było obciążanie w umowach kredytowych swoich klientów opłatami z tytułu ubezpieczenia kredytu od ryzyka związanego z niskim wkładem własnym kredytobiorcy. Okazuje się jednak, że ...

Read More
separator

UMOWA O DZIEŁO – KONTROLE ZUS

/ 0 Comments

W ostatnim okresie częściej zdarzają się kontrole ZUS obejmujące umowy cywilne, w tym kwestionujące zawierane umowy o dzieło. Aby uchronić się przed negatywnymi wynikami takich kontroli, warto zawczasu prawidłowo ...

Read More
separator


separator