phone icon+48 503 782 496
divider

Archive


Odszkodowanie dla mieszkańców okolic lotniska

/ 0 Comments

Wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie – mocą uchwały sejmiku województwa pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 roku, utworzono obszar ograniczonego użytkownia (OOU), co otworzyło ...

Read More
separator

Precedensowe orzeczenie sądu – stwierdzenie nieważności umowy kredytu

/ 0 Comments

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Środmieścia wydał dnia 27 września 2016 r. (sygn. akt XVIII C 4360/15) orzeczenie (jeszcze nieprawomocne), w którym stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem franka ...

Read More
separator

Firma w prywatnym mieszkaniu a podatki – cz. 2/2

/ 0 Comments

Koszty uzyskania przychodu Tajemnicą Poliszynela jest, że przedsiębiorcy starają się optymalizować podatkowo swoją działalność i zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wszystkie te wydatki, które wiążą się z ...

Read More
separator

Firma w prywatnym mieszkaniu a podatki – cz. 1/2

/ 0 Comments

Niektórzy przedsiębiorcy, a w szczególności początkujący, decydują się prowadzić działalność gospodarczą we własnym domu. Wynika to często ze specyfiki świadczonych usług, czasami z mniejszych rozmiarów ...

Read More
separator

Rozwód w Polsce – miejsce zamieszkania małżonków za granicą

/ 0 Comments

Kodeks postępowania cywilnego w art. 41 przewiduje wyłączną właściwość sądu w sprawach ze stosunku małżeństwa, ustalając, że wyłącznie właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie ...

Read More
separator

Nowe formy czynności prawnych

/ 0 Comments

8 września weszłą w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego o doniosłym znaczeniu praktycznym. Wprowadzono do polskiego porządku prawnego tzw. “dokumentówą formę czynności prawnych”. Odświeżono również ...

Read More
separator

Nowy, niższy CIT

/ 0 Comments

1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która przewiduje obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 do ...

Read More
separator

Zmarnowany urlop podstawą do odszkodowania

/ 0 Comments

Biura turystyczne w umowach zawierają często daleko idące wyłączenia swojej odpowiedzialności za czynności, których wykonanie zlecono firmom zewnętrznym i miejscowym przedsiębiorcom. Tymczasem ustawa o usługach ...

Read More
separator

Klauzule niedozwolone w umowach kredytu hipotecznego

/ 0 Comments

Powszechną praktyką banków było obciążanie w umowach kredytowych swoich klientów opłatami z tytułu ubezpieczenia kredytu od ryzyka związanego z niskim wkładem własnym kredytobiorcy. Okazuje się jednak, że ...

Read More
separator


separator