phone icon+48 503 782 496
divider

Archive


Precedensowe orzeczenie sądu – stwierdzenie nieważności umowy kredytu

/ 0 Comments

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Środmieścia wydał dnia 27 września 2016 r. (sygn. akt XVIII C 4360/15) orzeczenie (jeszcze nieprawomocne), w którym stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem franka ...

Read More
separator

Klauzule niedozwolone w umowach kredytu hipotecznego

/ 0 Comments

Powszechną praktyką banków było obciążanie w umowach kredytowych swoich klientów opłatami z tytułu ubezpieczenia kredytu od ryzyka związanego z niskim wkładem własnym kredytobiorcy. Okazuje się jednak, że ...

Read More
separator


separator